Een sterker geloof

geplaatst in: Artikeltje | 0

Mattheus 7:24-Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man.

Het is goed om vertrouwd te zijn met de Bijbel. Dat is ook belangrijk voor een stevige basis voor het geloof. Maar sommige Bijbelverhalen zijn zo overbekend dat ik me er soms op betrap ze maar half te lezen. Zoals je maar met een half oor luistert naar het sterke verhaal van je oom wat hij elke keer weer vertelt.

Als ik merk dat ik in deze valkuil trap, weet ik dat er verschillende manieren zijn om er weer uit te komen. Een verhaal in een andere bijbelvertaling lezen bijvoorbeeld, maakt dat het net weer even anders klinkt. Het helpt me ook om samen met anderen zo’n verhaal te bestuderen, want iedereen heeft net een andere kijk op de zaak. Het verhaal gedetailleerd observeren, levert mij vaak nieuwe inzichten op. Ik teken ook graag dingen uit of maak er schemaatjes van. Oftewel, soms moet ik er gewoon eens goed voor gaan zitten en een oud verhaal met nieuwe aandacht lezen.

Storm weerstaan

Dit allemaal deed ik samen met mijn studenten in een les over de gelijkenis van de wijze en de dwaze man. We konden het verhaal dromen: allebei bouwen ze een huis, maar omdat de wijze man op de rots had gebouwd kon het de storm weerstaan, terwijl het huis van de dwaze man, dat op zand gebouwd was, ineenstortte.

Aan het begin vroeg ik naar de betekenis van het verhaal. Dat was makkelijk: Als je je leven op Jezus bouwt kun je elke storm weerstaan. Daarna moesten mijn studenten het verhaal in verschillende vertalingen lezen, observeren en samen uittekenen. Het eerste wat opviel was dat Jezus deze gelijkenis vertelt aan het eind van de Bergrede als laatste van een serie waarschuwingen over het in de praktijk brengen van het geloof.

Het fundament

Daarna onderzochten we de gelijkenis zelf. De overeenkomst tussen beide mannen is dat ze een huis bouwen, dat is: naar Jezus woorden luisteren. Het verschil is het fundament waarop ze bouwen. Het verschil in fundament is dat de ene man Jezus woorden in de praktijk brengt en de andere man niet. De rots is de toepassing van het geloof.

Naar Jezus luisteren én zijn woorden in de praktijk brengen is een huis bouwen op een stevig fundament. Oftewel, wil je je geloof versterken, breng het dan in de praktijk. Doen wat Jezus zegt maakt het verschil tussen een huis dat de storm weerstaat en een wankel huis.

Dat is een prettig idee als het Bijbellezen even niet lukt. Dan sta ik op uit mijn stoel en probeer eens de praktijk, want ook al is luisteren en lezen belangrijk, dat laatste is net zo belangrijk. Zoals ik graag heb dat mijn zoontje niet alleen naar mij luistert, maar ook daadwerkelijk eh, luistert.

 

 

Geef een antwoord