Everyone can serve

geplaatst in: Artikeltje | 0

Een van de motto’s van Serve The City is: everyone can serve! Ik dus ook. Daarom ging ik dit voorjaar meehelpen met een project in een verzorgingstehuis. De bedoeling was om een deel van de bewoners een verwen-namiddag te geven. Er was een lokaal gezellig gemaakt, er stond mooie muziek op, we gaven handmassage, bekeken mooie prenten, en vooral hadden we die middag aandacht voor deze oude mensen. Een middagje speciaal voor hen. Het was een feest!
Terug op mijn fiets was ik zo enthousiast! Ik had niet alleen zelf ook een heerlijk ontspannen middag gehad, het was veel meer dan dat geweest. Op dat moment kon ik het nog niet helemaal plaatsten, maar ik dankte God van harte voor deze middag. Ik was werkelijk geestelijk opgebouwd die dag.

De ander en jij

Het lijkt bijna een regel te zijn, als je de ander dient word je zelf nog het meest gezegend. Dit principe wordt op een mooie manier verwoord door Henri Nouwen: ‘Dienstbaarheid is op de eerste plaats Gods zegen ontvangen van de mensen aan wie we dienstbaar zijn. Wat is dat voor een zegen? Het is een blik opvangen van Gods gelaat. …We kunnen God zien in het gelaat van Jezus, en we kunnen het gelaat van Jezus zien in allen die onze zorg nodig hebben.’* We kunnen God ontmoeten door onze medemensen.

God en de ander

Dit laat een bijzondere kant van God zien. God identificeert zich namelijk met de zwakkeren uit de maatschappij. In de tijd van de Bijbel waren dat de weduwen, de wezen, de vreemdelingen. Dat waren degene die geen bescherming hadden en in een sociaal zwakke positie stonden. Psalm 68 beschrijft God als volgt:

Vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.
God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed.

Onze heilige God draagt zorg voor degene die niemand heeft die voor hem zorgt. Hij wil dat wij hetzelfde doen, zorg dragen voor onze sociaal zwakke medemensen. Hij beschouwt dat als een onmisbaar onderdeel van godsdienst (Jes. 1:17). We kunnen God dienen door onze medemens te dienen.

Jij, de ander en God

In Mattheus 25 zegt Jezus dat als iemand zorg draagt voor iemand in de gevangenis, voor iemand die ziek is, die hulp nodig heeft, hij dat beschouwt als zorg voor hemzelf. Als je iemand helpt die eenzaam is, dan help je Jezus. Wat een manier om je liefde voor Jezus te laten blijken! Zo dicht bij huis ook, want in elke straat woont wel iemand die eenzaam is. Het dienen van je oude buurvrouw is een manier om aan Jezus je liefde te laten blijken. Sterker nog, het is een manier om Jezus te ontmoeten in haar. Als extra bonus word je zelf ook gezegend door deze ontmoeting.
Wanneer je dienen op deze manier leert zien, wordt dienstbaar zijn het uitleven van gemeenschap, gemeenschap met God en met de ander. Als je in de ander God leert zien zul je niet snel teleurgesteld raken omdat de ander niets terug lijkt te geven. Dan wordt het een wederzijdse verrijkende en verdiepende ontmoeting. Dan kun je door elkaar God ontmoeten. Dan wordt schoonmaken in een opvanghuis een alternatieve stille tijd en een uitstapje met oude mensen een variatie op wandelen met God.

 

*Henri Nouwen, Hier en nu, Lannoo, 1996.

Geef een antwoord