Nieuws uit Bolivia

geplaatst in: Nieuwsbericht | 0

We zijn weer in Bolivia. We zijn veilig aangekomen. We zijn veilig. Dat willen we benadrukken nu Bolivia regelmatig in het nieuws komt vanwege de onrusten. Lees hier verder…

Psalm 2
Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de Heer en zijn gezalfde:
“Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden”.
Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
Dan spreekt Hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
“Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg”.

Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng hem bevend uw hulde.

Gelukkig wie schuilen bij hem.

Geef een antwoord