Nieuwsbrief maart

geplaatst in: Nieuwsbericht | 0

De nieuwsbrief van maart is verstuurd! Als je de nieuwsbrief niet gekregen hebt maar wel wilt ontvangen kun je je aanmelden onder Leef mee! onder het kopje nieuwsbrieven.

 

[icon icon=icon-quote-left size=14px color=#444 ] De thuisfrontcommissie probeert vanuit Nederland Janita (en natuurlijk ook Diego) te ondersteunen. Dat doen we door contact met haar te onderhouden via e-mail, skype en social media. Ook jij kan op deze manier contact met haar zoeken. Zij stelt dit zeer op prijs.

 De Thuisfrontcommissie probeer ook voldoende financiële middelen te vinden om haar werk in Cochabamba mogelijk te maken. Wij zijn dan ook dankbaar dat er in haar thuiskerk in Amersfoort een deurcollecte voor haar gehouden mocht worden.

“Janita, dienaresse van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. “ Zo zou haar brief aan ons kunnen beginnen (zie Romeinen 1:1). De wijze van evangelieverkondiging, zoals Janita dat doet in Bolivia, is misschien ook wel iets te vergelijken met het werk dat Paulus deed. Maar binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt is een vrouwelijke apostel op dit moment onderwerp van veel studie door de Synode in Ede. Maar terecht constateert “Deputaten M/V in de Kerk” dat deze discussie in Latijns-Amerika eigenlijk helemaal niet speelt. Wij wensen de Synode in Ede dan ook veel wijsheid toe als in mei a.s. dit rapport verder wordt besproken op de Synode.

De Thuisfrontcommissie bestaat uit vier personen. Daniëlle Broekema (werkzaam als systeembegeleider / maatschappelijk werker in de gesloten jeugdzorg) heeft besloten, in verband met de wijziging van de zorg van Rijk naar Gemeente, een pittige aanvullende studie te volgen waardoor ze tijdelijk haar werkzaamheden voor de Thuisfrontcommissie moet onderbreken. Wij wensen haar veel sterkte toe. Ook Elisabeth Geertsema volgt op dit moment een studie “Met vreugde vrouw/echtgenoot zijn”.  Haar voorbereidingen op haar huwelijk maken het noodzakelijk dat ze op dit moment haar werkzaamheden voor de Thuisfrontcommissie moet stoppen. Voor haar zoeken we nog een vervanger M/V; de werkzaamheden van Daniëlle worden tijdelijk door de overige leden waargenomen.

De Thuisfrontcommissie:

Sieb Geerds
Elisabeth Geertsema
Daniëlle Broekema
Bernard Brouwer

Geef een antwoord