Een nieuwe generatie zendelingen

Vroeger moest je veel lef hebben om zendeling te worden. Mensen gingen naar onbekende stammen om daar Gods goede nieuws te brengen. Als ze vertrokken wisten ze dat ze waarschijnlijk nooit meer terug zouden komen. Er zijn zelfs verhalen van zendelingen die hun eigen grafkist mee moesten nemen. Met enorm veel doorzettingsvermogen en met gevaar voor eigen leven deden zij hun werk. Ze waren echte pioniers.

Hoewel er nog altijd bevolkingsgroepen zijn waar ze God niet kennen, zijn zendelingen niet alleen maar pioniers. Andere zendelingen hebben als doel de Bijbel te vertalen zodat iedereen deze kan lezen in zijn eigen taal. Maar tegenwoordig zijn op veel plekken al kerken en kunnen zendelingen verder bouwen op het fundament van de eerste zendelingen.

Lokale leiders

Als er al kerken zijn, dan is het belangrijk dat deze kerken zelfstandig worden. Het is niet goed als ze afhankelijk blijven van (buitenlandse) zendelingen, dit belemmert de groei. Daarom moeten er goed toegeruste lokale leiders komen. Want voor een kerk is het belangrijk om mensen te hebben die de Bijbel goed kunnen uitleggen en kunnen vertalen naar hun tijd en cultuur. Zo kan de kerk steeds meer groeien en tot bloei komen.

Om deze reden geef ik les aan een theologisch seminar (de opleiding voor predikanten en kerkelijk werkers) in Bolivia. Zo help ik mee om nieuwe leiders voor de kerken op te leiden.

Een nieuwe generatie

Het werk dat ik doe is dus niet zo spannend en avontuurlijk als het werk van de eerste zendelingen, ik sta gewoon voor de klas. Maar het zijn mijn studenten die het spannende en avontuurlijke werk gaan doen. Het is mijn job om hen toe te rusten voor dit werk.

De studenten komen uit het hele land en nadat ze afgestudeerd zijn gaan veel van hen weer terug naar hun eigen dorpen als voorganger of om nieuwe kerken te stichten. Anderen gaan werken voor christelijke organisaties, of gaan kinder- of jongerenwerk doen. Zij zijn de toekomstige leiders van de kerk in Bolivia. Zij gaan het verschil maken!

 

Video