SIM is een internationale en interkerkelijke organisatie met meer dan 4.000 wereldwerkers met rond de 70 nationaliteiten die in meer dan 70 landen werken. In Bolivia wordt de SIM ook Misión Andina Evangelica (MAE) genoemd. Bezoek de site www.sim.org voor meer informatie. Sinds 2016 heeft SIM Internationaal een nieuwe visie:

Ervan overtuigd dat niemand mag leven en sterven zonder dat hij Gods goede nieuws gehoord heeft, geloven wij dat Hij ons heeft geroepen om discipelen van de Heer Jezus Christus te maken in gemeenschappen waar hij het minst bekend is.

 

 

 

[kad_vimeo url=”https://vimeo.com/165218288″ width=400 height=250 maxwidth=500 ]

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren