Worden als Jezus…

geplaatst in: Met andere woorden | 0

Voor de afscheidsdienst van haar broer naar Ethiopië schreef Becky onderstaande tekst. Ik vond hem zo treffend dat ik hem met jullie deel (met toestemming).

…………………………………………………..

 

Worden als Jezus ligt altijd buiten onze comfort zone. 
Het is niet iets natuurlijk
Niets dat vanzelf komt
Worden als Jezus vraagt keuzes
Het vraagt stappen
offers
gehoorzaamheid
besef
focus
prioriteiten
vertrouwen
verlangen
bovennatuurlijke kracht

Worden als Jezus vraagt keuzes
De keuze dat het niet langer om mij gaat
De keuze Hem Heer te maken van mijn leven
De keuze voor Zijn richting in plaats van mijn eeuwige verdwalen.

Worden als Jezus vraagt stappen
De stap weg van de duisternis, naar het licht
De stap weg van mijn zonden, naar zijn vergeving
De stap weg van de zekerheid, naar het – voor mij – onbekende

Worden als Jezus vraagt offers
Het offer niet meer mijn zin te doen
Het offer mijn zekerheden los te laten
Het offer mezelf op te offeren

Worden als Jezus vraagt gehoorzaamheid
Te doen wat Hij zegt
Te gaan als Hij roept
Te handelen als iets ons aangrijpt

Worden als Jezus vraagt besef
Het besef dat het niet gaat om mijn huis
mijn zetel, mijn welbevinden
en nee, zelfs niet om mijn kerk

Worden als Jezus vraagt focus
Eén enkele focus
Een focus op Zijn koninkrijk
Het enige wat blijft

Worden als Jezus vraagt prioriteiten
Waarnaar ons geld gaat
Waaraan wij denken
Waarmee we onze tijd vullen

Worden als Jezus vraagt vertrouwen
Vertrouwen dat terwijl wij gaan
Hij hier bij hen blijft
én tegelijk met ons meegaat

Worden als Jezus vraagt verlangen
Een verlangen God te ontmoeten?
Een verlangen om niet enkel te zingen
Maar ook te doen waarover wij zingen

Worden als Jezus vraagt bovenal bovennatuurlijke kracht
K r a c h t  die Hij ons wilt geven
De  v e r l a n g e n s  wilt hij in ons leggen
Het  v e r t r o u w e n  bewijst hij waard te zijn
De  p r i o r i t e i t e n  toont Hij juist te zijn
De  f o c u s  op Hem is de enige vaste
Het  b e s e f  wakkert Hij in ons aan
De  o f f e r s  is Hij waard
De  s t a p p e n  gaat Hij met ons mee
De  k e u z e  is aan ons.

Geef een antwoord