5 Vragen om te evalueren hoe missionair jouw gemeente is

5 Vragen om te evalueren hoe missionair jouw gemeente is

Hoe missionair is de gemeente? Die vraag moesten mijn studenten beantwoorden voor het vak “La Iglesia y su Misión”. In dit vak onderzoeken we de Bijbelse basis voor de Zending en hoe de kerk een rol speelt in Gods Plan voor alle volken. Eén van de opdrachten daarvoor is het evalueren van hun eigen gemeente. Ze mogen zelf de vragen voor deze opdracht bedenken.

Dit waren hun vragen:

  1. Heeft de voorganger visie voor zending?
  2. Heeft de gemeente een zendingscommissie?
  3. Is er budget voor zending?
  4. Zend de gemeente zendelingen of ondersteunt de gemeente een zendingsproject?
  5. Rust de gemeente hun gemeenteleden toe voor zending?

Dit zijn ook goede vragen voor ons en onze gemeente. Sta dus zelf eens stil bij jouw gemeente en probeer deze vragen te beantwoorden. Hoe missionair is jouw gemeente?