Bid mee!

Het motto van SIM is “by prayer”, want we geloven dat ons werk niet kan slagen zonder Gods hulp en zegen. Jouw gebed is belangrijk voor ons! Willen jullie daarom bidden voor Bolivia?

 • Bid voor een de organisatie van SportsFriends. Bid voor de organisatie van de eerste toerusting van SportsFriends coaches.
 • Bid voor Bolivia. Bid voor de mensen van dit prachtige en diverse land. Bid dat vanuit het hart van Zuid Amerika een licht mag schijnen voor de rest van de wereld.
 • Bid voor alle mensen die Gods goede nieuws nog nooit gehoord hebben. Bid dat we discipels mogen maken van Jezus, zodat heel het land hem mag kennen en aanbidden.
 • Bid voor de mobilisatie van de Boliviaanse kerken. Bid voor de kandidaat zendelingen. Bid dat de kerken zich steeds meer bewust mogen worden van hun rol in de wereldzending.
 • Bid voor de lokale kerken. Bid dat ze mogen groeien in zowel aantal als in hun kennis van God.
 • Bid voor het team van SIM Bolivia. Bid dat de zendelingen geworteld zijn in Gods woord. Bid voor eenheid in het team.
 • Bid voor de overheid van Bolivia. Bid voor vrede, vreugde en rechtvaardigheid in het land.
 • Bid dat de Heer meer werkers stuurt naar Bolivia om onder de minst bereikte groepen te werken.
 • Bid voor ons als multiculturele familie. Bid voor wijsheid en voor een goed evenwicht in het zorgen voor de kinderen en al ons werk. Bid voor ons huwelijk en voor onze gezondheid.
 • Bid voor ons als zendelingen. Bid voor onze geestelijke groei. Bid voor onze sponsoring.
  Bid voor Gods leiding in alles wat we doen.