Goedkoop Discipelschap

Hij kwam uit een rijk en gelovig gezin. Zijn ouders hadden hem van jongs af aan over God verteld. Hij had altijd zijn best gedaan om God te gehoorzamen, maar hij was niet helemaal tevreden met de klassieke manier van leven. Hij zocht naar meer. Daarom ging hij naar Jezus en vroeg hem: “Wat kan ik nog meer doen?”

Als ik het verhaal uit Matteüs 19:16-27 zo lees, dan identificeer ik mij met de rijke jongeling. Soms zou ik ook aan Jezus willen vragen: is er meer, is dit alles? Het antwoord van Jezus is alleen niet zo geruststellend. Hij zegt niet: goed bezig, ga zo door. Nee, samen met de opdracht om alles te verkopen, nodigt Jezus de man uit om hem te volgen, om een discipel te worden. Helaas nam de jongeman de uitnodiging niet aan en ging terneergeslagen naar huis.

Nieuw modewoord

Dat deze jonge man géén discipel wilde worden, zet me aan het denken. Hij als eerste- eeuwse jood zal goed geweten hebben wat het inhield, en hij bedankt voor de eer.

Tegenwoordig lijkt het erop dat discipelschap het nieuwe modewoord in de kerk is. Iedereen is bezig met discipelschapscursussen en er wordt van alles over geschreven. Er is natuurlijk niets mis met deze cursussen. Alleen moeten we erop toezien niet in een goedkoop discipelschap terecht te komen. Net zoals Bonhoeffer het had over goedkope genade; een vorm van discipel-zijn die ons niets kost, die ons niet uit onze comfortzone haalt. Discipelschap zonder navolging.

Kostenberekening

Jezus zelf maakt het niet mooier dan het is en hij maakt het vooral niet makkelijker. Hij zegt, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Daarna heeft hij het over het leven verliezen omwille van hem. Jezus waarschuwt van te voren wat de kosten zijn van het discipelschap. Zoals Jezus in een andere gelijkenis zegt: als je wilt gaan bouwen, maak je eerst een kostenberekening. Want als je het niet kunt voltooien, zal iedereen je uitlachen en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet” (Luk.14:28-30). Waarom bedankte de jonge man voor de eer om een discipel te worden? Ik vermoed vanwege de hoge kosten ervan. Hij had zijn kostenberekening gemaakt en haakte af.

Babyvoeding

Ja, we hebben de opdracht om discipelen te zijn en te maken. Maar dat bereik je niet door een discipelschapscursusje op de vrijdagavond. Het idee is niet het zo makkelijk mogelijk te maken zodat zo veel mogelijk mensen zich inschrijven. Het idee is om het echte verhaal te brengen, ongeacht of je dat nu een fijn verhaal vindt of niet. Ik denk dat het te maken heeft met de babyvoeding achter ons te laten en voor vast voedsel te kiezen. Ik denk dat het te maken heeft met volwassen worden.