Hemelvaart, afscheidsfeest of…

Hemelvaart is een van de 5 grote dagen van het christendom, maar het voelt vaak een beetje als een triest feest, een afscheidsfeest. Het is het laatste moment van Jezus hier op aarde.
We lezen het verhaal van de discipelen die Jezus nastaren als hij verdwenen is, en voelen ook een soort verdwazing. Het maakt ons wat weemoedig; was Jezus nog maar hier. Konden we hem nog maar vragen stellen. Kon hij ons nog maar meer vertellen.

Zo voelt Hemelvaart als we alleen zien wat er hier op aarde gebeurd. Dan staan we zoals de discipelen verdwaasd te kijken als Jezus langzaam verdwijnt. Maar op het moment dat zij hem niet meer zien begint in de hemel een feest: het kroningsfeest!

In Filippenzen beschrijft Paulus de hemelvaart van Jezus als de climax van zijn werk. Jezus is mens geworden en heeft hij zich vernederd, tot de dood toe, maar juist daarom:

“heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.” (Fil.2:9-11).

Wat er daadwerkelijk gebeurd met hemelvaart is dat Jezus de macht ontvangt over hemel en aarde. Gods Koninkrijk komt weer een stap verder. Nu vanuit de hemel gaat Jezus verder met wat hij sinds lange tijd aan het voorbereiden was en wat hij op aarde lanceerde: het Koninkrijk van God:

Die [overweldigend grote en krachtig werkende] macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. (Ef.1:20-22).

Jezus zit nu aan de rechterhand van God, de plaats van eer, macht en autoriteit. Macht om de kerk te bouwen en door de kerk de wereld te bereiken. Dat is waarvoor we bidden als we zeggen: laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Jezus is nu in de hemel, niet om de aarde te vergeten, maar juist om met extra inzet van krachten het koninkrijk op aarde uit te breiden.

Maar dat is niet alles, de engelen beloofden aan de discipelen: Jezus komt terug! Als hij terugkomt dat zal hij zijn werk afmaken en alles vernieuwen, dan begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal rechtvaardigheid heersen, samen met vrede en vreugde.

Dát is hemelvaart, het feest van het Koninkrijk en zijn Koning!