Het verhaal van Teofilo & Adriaan

Veel van mijn studenten hebben een geschiedenis. Ik ken ze lang niet altijd, het is niet het eerste wat ter sprake komt in een klaslokaal. Toen ik voor het vak filosofie de opdracht gaf me een brief te schrijven waarin ze moesten antwoorden op de vraag “wie ben je?” kreeg ik verschillende verhalen te horen. Daardoor kreeg ik steeds meer bewondering en respect voor mijn studenten.

Een van die verhalen stond laatst in het blaadje van de SIM USA, de SIM Global. Het is het verhaal van Teofilo en Adriaan. Ik zal het kort vertellen, maar het loont de moeite het complete verhaal te lezen (in het engels).

Zoals veel kinderen kwam Teofilo uit een arme familie met een alcoholische vader. Als kind trok hij elke zaterdagmorgen naar de markt om wat extras te verdienen met het opzetten van de kramen het het dragen van boodschappen. Op een morgen bood hij aan de boodschappen te dragen van een zendelinge, Joan. Dat was het begin van en bijzondere relatie met haar en haar man Ron. Ze waren gepensioneerde zendelingen die terug waren gegaan naar Bolivia om hun oude project te ondersteunen.

teofilo

Teolfilo nam zijn vriend Adriaan mee en samen kwamen ze tot geloof. De groep kinderen die langskwamen groeide uit tot meer dan 20. Ron en Joan vertelden de jongens van Jezus en lieten zijn liefde zien. Ze hielpen de jongens hun school afmaken en waren als mentoren voor hen.

Om het verhaal kort te maken, zowel Teofilo als Adriaan zijn het afgelopen jaar afgestudeerd aan het seminar. Beiden zijn voltijds betrokken in de kerken met preken, evangelisatie, discipelschap en zendingsprojecten.

Lees hier het complete verhaal.