Instant Geluk

“Ik heb jullie geluk voor ogen”

Jeremia 29:11

Jeremia heeft de reputatie dat hij alles negatief ziet. Hij heeft er zelfs een eigen werkwoord voor gekregen: jeremiëren. Chananja daarentegen was een echte optimist. In Jeremia 28 staan ze beiden tegenover elkaar voor de leeggeroofde tem­pel. Chananja heeft een positieve boodschap: na twee jaar zal God het juk van Babel breken, keren de ballingen en alle kost­baarheden terug (vers 2-4). Jeremia reageert met scepsis en beschuldigt hem van het wekken van valse hoop (vers 16).

Jeremia schrijft daarna een brief aan de ballingen. Ze moeten zich vestigen in de plaats van hun ballingschap en een nieuw leven opbouwen. Luister niet naar valse profeten, waarschuwt hij, die zeggen wat jullie willen horen. Want de ballingschap duurt geen twee jaar maar zeventig jaar. De hoopvolle toekomst waar Jeremia over schrijft, was niet voor de ontvangers van de brief en ook niet voor hun kinderen, maar voor hun kleinkinderen.

Instant geluk

Ironisch genoeg worden de woorden van Jeremia uit deze brief vaak gebruikt als belofte voor instant geluk. “Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Gaat het niet goed met je, maak je geen zorgen; God heeft je geluk voor ogen, je gaat een stralende toekomst tegemoet. Maar als we deze tekst zo gebruiken, lijkt die eerder op de valse hoop van Chananja dan op de hoop van Jeremia.

Want voor de eerste lezers waren deze verzen harde en teleurstel­lende woorden. Na al het lijden dat ze hadden meegemaakt, rea­liseerden ze zich dat er geen directe verlossing zou komen. Maar hoewel ze wisten dat zij zelf de terugkeer niet zouden meemaken, waren het woorden van hoop voor het volk. God laat zijn volk niet in de steek, ook al heeft Hij ze in ballingschap gestuurd. Gods plan gaat verder ondanks hun ongehoorzaamheid. God zal het volk verlossen.

Grotere plannen

Laten we ons dus niet laten verleiden door beloften van instant geluk. God heeft veel grotere plannen. Geen persoonlijk geluks­plan, maar een plan voor herstel voor alle kinderen van God. Een toekomst waarin we God mogen vinden als we Hem zoeken. Dat is ook de boodschap die wij mogen brengen: ondanks alles wat er gebeurt in ons leven, hebben we een hoopvolle toekomst. Want God is trouw.

Dienst 4 2018