Leef mee!

Maak deel uit van het werk dat we doen! Je kunt meehelpen op de volgende manieren:

Leef mee!

We houden je graag op de hoogte van ons leven en ons werk, zodat je betrokken kunt zijn met wat we doen. Deze betrokkenheid is belangrijk voor ons, want zending is iets wat we samen doen.

Leef mee via de nieuwsbrief, verschillende keren per jaar versturen we een nieuwsbrief naar al onze sponsors en iedereen die deze graag wilt ontvangen. Hier kun je je inschrijven.

Lees mee op onze blog, hier kun je een verzameling van verhalen, fragmenten en foto’s uit ons leven vinden.

We horen ook graag van jullie! Het is goed om te weten dat er mensen betrokken zijn met ons leven en ons werk.

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en elkaar bemoedigen.” (Heb.10:24,25b)

Als zendelingen hebben we geen vast inkomen en zijn we afhankelijk van sponsors die ons financieel steunen.

Dus sponsor mee!

Bid mee!

We geloven dat ons werk niet kan slagen zonder Gods hulp en zegen. Jullie gebed is belangrijk om het zendingswerk te dragen. Willen jullie daarom bidden voor Bolivia, voor de studenten, voor Gods leiding in ons werk, voor ons huwelijk, en voor onze sponsoring?

Onder Bid mee! kun je gebedspunten vinden.

Help samen!

Meehelpen en meebidden kan individueel maar natuurlijk ook als gemeente, als kring, of als zondagsschool. Bijvoorbeeld door ons te adopteren als zendelingen of door ons te sponsoren met een project. Laat het ons weten als je daar meer informatie voor wilt hebben.

Kijk op de pagina met resources, voor Bijbelstudies, prayer guides en links naar ander materiaal.

Vragen?

Als je vragen hebt over ons werk of hoe je verder nog kunt helpen, stuur ons een mailtje.