Nieuwe identiteit met een doel

Petrus noemt de christenen in Klein-Azië “uitverkorenen die als vreemdelingen hier verblijven” (1:1). Voor de Joodse chris­tenen was dit niet nieuw, maar voor de andere christenen wel. Na hun bekering bleven ze wonen in hun eigen stad en in hun eigen gemeenschap. Toch merkten ze dat er iets was veranderd. Ze kwamen aan de rand van de samenleving te staan. Ze werden opeens gezien als een bedreiging en kregen te maken met een vijandige houding van de mensen om hen heen. Ze verloren hun plaats in hun familie en gemeenschap. Ook al woonden ze nog op dezelfde plek, hun wortels en hun identiteit waren aangetast.

Opnieuw geboren

Petrus wijst de christenen daarom op hun nieuwe identiteit in Christus. Hij herhaalt de metafoor van opnieuw geboren worden verschillende keren in zijn brief. Want je geboorte bepaalt je iden­titeit, je familie, je nationaliteit en de taal die je spreekt. De chris­tenen waren hun eerste identiteit verloren, maar ze krijgen er een veel betere voor terug. 1 Petrus 2:9 zegt het prachtig: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie”.

Te midden van de vijandigheid presenteert Petrus de kerk als een veilige basis. Samen zijn de gelovigen een heilige natie. Maar dat is niet de plaats waar ze moeten blijven, ze hebben werk te doen. Want deze nieuwe identiteit heeft een doel: ze zijn verworven om de grote daden van God te verkondigen. Het doel van deze nieuwe identiteit is om getuigen van God te zijn.

Allemaal priesters

Deze nieuwe identiteit van de gelovigen is geen sentimentele zelf­bevestiging. Het is geen goedkope troost. Geen “ook al is iedereen je vijandig gezind, God houdt van jou”. Het is vooral geen identiteit voor jezelf. Petrus zegt niet: “Jullie zijn een koninkrijk met enkele professionele priesters”. Nee, een koninkrijk van priesters.

Allemaal.

Wij samen.

Wij mogen als priesters God vertegenwoordigen naar de wereld, en de wereld naar God. Wij zijn deel van het volk dat God zich verworven heeft om zijn grote daden te verkondigen. Het is de identiteit van ons samen. Het is een identiteit met een doel.

Blad Dienst nr.4 2019