Een interactieve Bijbelstudie

De reden dat SIM bestaat is omdat

we ervan overtuigd zijn dat
niemand mag leven en sterven
zonder dat hij Gods goede nieuws gehoord heeft,
daarom geloven wij dat Hij ons heeft geroepen
om discipelen van de Heer Jezus Christus te maken
in gemeenschappen waar hij het minst bekend is.

Daarom, gemotiveerd door Gods grote liefde en gesterkt door de Heilige Geest …

  • Overwinnen we obstakels om de gekruisigde en opgestane Christus te verkondigen, en om uiting te geven aan zijn liefde en genade onder degenen die leven en sterven zonder Hem.
  • Maken we discipelen die Jezus vertrouwen en gehoorzamen en die deel uitmaken van kerken waar Christus centraal staat.
  • werken we samen met kerken om Gods cross-culturele missie te vervullen, zowel lokaal als wereldwijd.
  • faciliteren we de deelname aan cross-culturele bedieningen van degenen die God daartoe roept.

Dit is niet alleen iets voor “beroepszendelingen”, dit is voor iedereen. God heeft ieder van ons geroepen om discipelen van hem te maken, waar we ook zijn. SIM heeft een interactieve Bijbelstudie gemaakt over deze visie en de Bijbelse basis. Het kan de moeite zijn dit te gebruiken voor persoonlijke Bijbelstudie maar ook voor een kring of Bijbelstudiegroep.

klik hier om de Bijbelstudie te downloaden