Dienst

Wij-denken

Wij-denken

Wij-denken Het wonen en werken in Bolivia leert mij niet alleen veel over het land en de cultuur, maar ook over de Bijbel. Een van de grote verschillen met Nederland is dat Bolivia hoog scoort op collectivisme. Het belang van de groep staat voorop; mensen denken eerst in ons belang en dan pas in mijn…

Culturele tijdreis

Culturele tijdreis

Culturele tijdreis Jezus eerste wonder in Kana begint met wat klinkt als een respectloze opmerking tegen zijn moeder: ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ Als je deze tekst leest of uit deze tekst preekt, moet er eigenlijk direct een voetnoot bij dat wat Jezus tegen zijn moeder zei in die cultuur gewoon gepast en respectvol…

Onze laatste strohalm?

Onze laatste strohalm?

Onze laatste strohalm? Wat kunnen we doen als iemand van ons team ziek wordt, medi­sche hulp nodig heeft en het gezondheidszorgsysteem is over­belast? Dat was een vraag die we onszelf stelden als crisisma­nagementteam van SIM Bolivia. Het antwoord was bijzonder nuchter: het enige wat we dan kunnen doen is bidden. De koning op zijn knieën…

Mij ontbreekt niets

Mij ontbreekt niets

Mij ontbreekt niets In tijden van ziekten en nood grijpen we vaak terug op Psalm 23. Het zijn prachtige, troostende woorden. Het is een psalm die ons raakt door zijn poëtische schoonheid en eenvoud. De troost komt niet voort uit een dieper begrip door een woord-voor-woordexegese; de psalm spreekt voor zichzelf. Zoals een bloem niet…

Wie hoort er nu echt bij het volk van God?

Wie hoort er nu echt bij het volk van God?

Het volk Israël moest de inwoners van Jericho uitroeien. Maar direct bij de eerste verovering komt er al een uitzondering op deze regel: Rachab en haar familie mogen blijven leven terwijl Achab en zijn familie worden uitgestoten. Soms lijken de regels duidelijk, maar blijkt de praktijk toch complexer te zijn.

Instant Geluk

Instant Geluk

Instant Geluk “Ik heb jullie geluk voor ogen” Jeremia 29:11 Jeremia heeft de reputatie dat hij alles negatief ziet. Hij heeft er zelfs een eigen werkwoord voor gekregen: jeremiëren. Chananja daarentegen was een echte optimist. In Jeremia 28 staan ze beiden tegenover elkaar voor de leeggeroofde tem­pel. Chananja heeft een positieve boodschap: na twee jaar…

Hoe God in het verborgene aan het werk is

Hoe God in het verborgene aan het werk is

  Hoe God in het verborgene aan het werk is “Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich”  2 Koningen 4:5 De schrijvers van het Oude Testament waren meestervertellers. Een pareltje is het verhaal in 2 Koningen 4:1-7. Het lijkt een simpel verhaal over de grote profeet Elisa. Een weduwe klopt bij hem aan voor…

Hoe lang nog, Heer!

Hoe lang nog, Heer!

Hoe lang nog, Heer! “Nochtans” Habakuk 3:18 God klaagt door middel van de profeten zijn volk aan voor al het kwaad, onrecht en geweld onder het volk. Dat is hoe het nor­maal gesproken ging. Maar Habakuk draait het om. Hij klaagt God aan. Hij roept: “Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roe­pen en…