Troost

Hoe lang nog, Heer!

Hoe lang nog, Heer!

Hoe lang nog, Heer! “Nochtans” Habakuk 3:18 God klaagt door middel van de profeten zijn volk aan voor al het kwaad, onrecht en geweld onder het volk. Dat is hoe het nor­maal gesproken ging. Maar Habakuk draait het om. Hij klaagt God aan. Hij roept: “Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roe­pen en…