volks-katholicisme

Het Volks-Katholicisme in Bolivia

Het Volks-Katholicisme in Bolivia

Door de koloniale geschiedenis van Latijns-Amerika is er een uniek volks-katholicisme ontstaan, een vermenging van de traditionele godsdiensten met het katholicisme. Hierdoor hebben de evangelische kerken een sterk antikatholieke houding.