Theologie is voor iedereen

Theologie is voor iedereen. Theologie is niet alleen voor intellectuelen en academici, maar voor iedereen die  gelooft. Het evangelie, om daadwerkelijk evangelie te zijn, moet toegankelijk zijn voor iedereen. De ware waarheid moet kunnen worden begrepen door alle mensen.

Theologie wordt niet alleen bedacht door professoren, theologie wordt mede vormgegeven in de gemeente, in de kringen, in het dagdagelijks leven. Theologie bestaat op elk niveau. Want theologie is in essentie het overdenken van het christelijk geloof. Het is reflecteren op wat je gelooft en wat voor consequenties dat heeft voor het dagelijks leven. Daar kan iedereen wat mee, dat gaat iedereen aan.

Dat is mijn visie. Dit toepassen in de praktijk is twee.

Ik ben begonnen met lesgeven aan een bijbelschool hier in Cochabamba. Deze bijbelschool is bedoeld voor mensen van het platteland die niet aan het seminar kunnen studeren. Voor mijn studenten is Spaans hun tweede taal. Hun lagere school hebben de meesten niet af kunnen maken en een tekst lezen blijft moeilijk voor hen. Maar zij hebben een groot hart voor God en willen meer leren van de bijbel. Daarom zijn ze naar de bijbelschool gekomen.

Mijn job is om aan hen kerkgeschiedenis te geven. Dat is een serieuze uitdaging, niet in het minst omdat het concept ‘geschiedenis’ moeilijk te bevatten is. Desondanks denk ik dat het belangrijk is niet direct op te geven of dit vak over te slaan. De studenten worden in het dagelijks leven geconfronteerd met verschillende denominaties en hun achtergronden. Ze horen andere christenen zeggen dat je je redding verliest elke keer als je zondigt. Ze hebben regelmatig te maken met de resultaten van de geschiedenis, meestal zonder dat ze het zelf realiseren.

Het boeiende van de kerkgeschiedenis is dat het het verhaal is van gelovigen die worstelden met hun geloof. De eerste christenen waren vaak analfabeten zonder formeel onderwijs. Hun levensomstandigheden lijken soms meer op de levens van de studenten dan op onze levens. Hun verhalen zijn goede aanzetten om over belangrijke geloofsthema’s te praten.

De rode draad doorheen heel de geschiedenis is onze redding en de consequenties daarvan. De eerste theologen waren christenen die wilden uitleggen wat en waarom ze geloofden aan de mensen om hen heen. Christenen die het geloof wilden beschermen tegen aanpassingen aan het populaire denken of vervormingen van het evangelie. Daarom begonnen ze erover na te denken en erover te schrijven.

Het is mijn taak om deze worstelingen met het geloof en de conclusies van de kerk te vertalen naar het leven hier. Als dat me niet lukt, ligt dat niet aan hen en hun beperkte onderwijs, dan ligt dat aan mij. Want theologie is voor iedereen.