Global Assembly 2023: Uit alle landen en volken

We kwamen samen met collega’s uit alle werelddelen, met meer dan 50 verschillende nationaliteiten, met net zoveel verschillende achtergronden, maar met één doel: we zijn er samen van overtuigd dat niemand mag leven en sterven, zonder dat hij Gods Goede Nieuws gehoord heeft. We geloven daarom dat God ons geroepen heeft om discipelen te maken van Jezus Christus in gemeenschappen waar hij het minst bekend is.

Samen stonden we stil bij Openbaringen 1 waar Johannes Jezus beschrijft in al zijn glorie, stralend als de zon. Jezus zit op de troon, ongeacht wat er gebeurt, wat de volken ook drijft en bezielt, wat onze persoonlijke situatie ook is.

Het was een voorafschaduwing van wat er gaat komen van wat er in Openbaring geschreven staat:

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!’

– Openbaring 7:9-10