Verhalen

5 Vragen om te evalueren hoe missionair jouw gemeente is

5 Vragen om te evalueren hoe missionair jouw gemeente is

5 Vragen om te evalueren hoe missionair jouw gemeente is Elk jaar mag ik het vak “La Iglesia y su Misión” of “De Kerk en zijn Missie” geven. In dit vak onderzoeken we de Bijbelse basis voor de Zending en hoe de kerk een rol speelt in Gods Plan voor alle volken. Eén van de…

Reaching out to the Hidden and Forgotten

Reaching out to the Hidden and Forgotten

Ervan overtuigd dat niemand mag leven en stervenzonder dat hij Gods goede nieuws gehoord heeft,geloven wij dat Hij ons heeft geroepenom discipelen van de Heer Jezus Christus te maken in gemeenschappen waar hij het minst bekend is. Dit is de visie van SIM. Maar wie zijn deze ‘gemeenschappen waar Christus het minst bekend is’? Het…

Barrières om God echt te leren kennen

Barrières om God echt te leren kennen

Barrières om God echt te leren kennen Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat…

Het Volks-Katholicisme in Bolivia

Het Volks-Katholicisme in Bolivia

Het Volks-Katholicisme in Bolivia Toen de Spanjaarden Zuid-Amerika begonnen te koloniseren, kwamen al snel de eerste katholieke missionarissen om in de nieuwe koloniën te werken. Hun prediking was beperkt en meer gericht op deelname aan de katholieke rituelen dan op het werkelijk begrijpen van de betekenis van het evangelie. Dit leidde tot een vermenging van…

Bijbelstudies over zending

Bijbelstudies over zending

Voor wie meer wilt weten over de Bijbelse basis voor zending en hoe dat past in Gods grote plan, zijn hier links naar 4 Bijbelstudies en 1 boek.

SIM Prayer Guide 2024

SIM Prayer Guide 2024

SIM Prayer Guide 2024 Het motto van SIM ‘Door gebed’. Dit is meer dan een motto, het is iets dat we in de praktijk brengen. We zijn ervan overtuigd dat zending Gods zending is, en dat Hij ons uitnodigt om met Hem deel te nemen in zijn kracht. We erkennen dat we in alles van…

Kerstgroet

Kerstgroet

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.– Romeinen 15:13 Hartelijke Kerstgroeten uit Bolivia! Kerst in Bolivia valt midden in de zomervakantie. Tegelijkertijd is het ook de regentijd. Dus we hebben veel…

Terug in Bolivia

Terug in Bolivia

Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen.Dan zal men op aarde uw weg kennen,onder alle volken uw reddende kracht.– Psalm 67:1-2 We zijn weer terug in Bolivia! De 3 maanden van ons verlof zijn goed geweest, maar ook behoorlijk intensief. We hadden iedereen nog vaker en…