Sponsor mee!

Als zendelingen hebben we geen vast inkomen en zijn we afhankelijk van sponsors die ons financieel steunen. Vaste sponsors die elke maand geven zijn belangrijk voor de financiële stabiliteit, maar ook eenmalige bedragen zijn van harte welkom. Grotere bedragen geven ons stabiliteit, kleinere bedragen helpen mee om de gaatjes te vullen.

Dus sponsor mee!

Vanuit Nederland:

IBAN: NL41 RABO 0147 8699 00
BIC: RABONL2U
tnv: St. Evangelisch Dienstbetoon België
ovv: project Bolivia

Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar.
SIM heeft in Nederland geen eigen rekeningnummer, daarom gaan de giften via Stichting Evangelisch Dienstbetoon.

Vanuit België:

IBAN: BE58 9792 2382 5279
BIC: ARSPBE22
ovv: 026153, Familia Ortiz